Advokátní kancelář Mgr. Lukáš Votruba
Advokátní  kancelář  Mgr.  Lukáš  Votruba, advokát se zabývá výkonem advokacie  od roku 2010 jako samostatný advokát.
V advokacii mám zkušenosti od roku 2007, kdy jsem působil jako advokátní koncipient JUDr.  Miloše  Vorla .  Zaměření  advokátní kanceláře     je     převážně    v    oblastech soukromého práva,  a  to   v   uspokojování potřeb  středních, malých firem a fyzických osob   zejména  v   oblastech   obchodního, pracovního, občanského, rodinného práva. 

Mgr. Lukáš Votruba, advokát
Moskevská 637/6
460 01  Liberec IV-Perštýn